English  |   ਪੰਜਾਬੀਡਾ. ਆਮਿਰ ਅਹਮਦ

ਚੇਅਰਮੈਨ, ਏਵਾਕੁਈ ਟ੍ਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ
ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ਼.

ਇਹਸਾਨ ਐੱਚ. ਨਦੀਮ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਫ਼ੌਰਮ ਲਾਹੌਰ

ਮੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਬ ਅਹਮਦ ਖ਼ਾਨ ਜੋਈਆ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਸਟ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਾਹੌਰ

ਪ੍ਰੋ. ਇਨਾਮੁੱਲਾਹ ਮਹਿਮੂਦ

ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ,
ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ


ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੋਜ ਖ਼ਬਰਾਂ