English  |   ਪੰਜਾਬੀਹਬੀਬ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ

ਚੇਅਰਮੈਨ, ਏਵਾਕੁਈ ਟ੍ਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ
ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ਼.


ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਫ਼ੌਰਮ ਲਾਹੌਰ

ਮੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਬ ਅਹਮਦ ਖ਼ਾਨ ਜੋਈਆ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਸਟ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਾਹੌਰ

ਡਾ. ਮੁਹੱਮਦ ਹਮਾਦ ਅਸ਼ਰਫ਼

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ,
ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ


ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੋਜ ਖ਼ਬਰਾਂ