English  |   ਪੰਜਾਬੀ
ਹੋਮ

ਮੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਜੋਈਆ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਸਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ

  • ਮਾਸਟਰ (ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਪੰਜਾਬ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ
  • ਬੈਚਲਰਜ਼ (ਬੀ.ਏ.) ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ
  • ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਮਿਸਟ