English  |   ਪੰਜਾਬੀ
ਹੋਮ

ਪ੍ਰੋ. ਇਨਾਮੁੱਲਾਹ ਮਹਿਮੂਦ
ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ

  • • ਐੱਮ.ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ
  • • ਬੀ.ਕੌਮ, ਹੈਲੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ